Algemene voorwaarden:

Annuleren Losse sessie

 • Wanneer je de afspraak tot 7 dagen voor
  de sessie annuleert, betaal je € 25,00 annuleringskosten.
 • Bij annulering 48 uur voor de afgesproken datum, bereken ik 50% van de prijs.
 • Bij het niet afmelden voor een gemaakte afspraak bereken ik  100% van de prijs.
 • Bij ziekte van mijzelf, zal ik onze afspraak verzetten en deze z.s.m. inplannen.
 • Annulering gebeurt altijd via whatsapp op 06 3938 1582.

  Annulering traject bij Praktijk Měilì

  • Na opgave per mail of mondeling ontvang je van mij een bevestiging van je inschrijving voor het traject.
  • Na inschrijving is je aanmelding voor het traject definitief.
   Ik maak met jou een afspraak welke dag we met het traject starten. Ik reken op jouw verbinding en commitment.
  • Een traject kan in overleg in termijnen worden betaald, maar zal na aanmelding volledig voldaan moeten worden.
  • Je ontvangt van mij een betaalverzoek voor het traject of voor een termijn, met een uiterste betaaldatum. Na ontvangst van het bedrag kun je starten.
  • Wanneer je de aanmelding voor het traject tot 7 dagen voor de eerste sessie binnen dit traject annuleert, betaal je € 25,00 annuleringskosten.
  • Wanneer je de aanmelding na 7 dagen voor de eerste sessie binnen dit traject annuleert, bereken ik je 50% van de trajectprijs.
  • Wanneer je de aanmelding voor het traject binnen 48 uur voor de eerste sessie binnen dit traject annuleert, bereken ik je de gehele trajectprijs.
  • Annulering gebeurt altijd via de email via info@praktijkmeili.nl

  Annulering Cursus Proeftuin Spiritualiteit bij Praktijk Měilì

  • Na opgave per mail of mondeling ontvang je van mij een bevestiging van je inschrijving voor deze cursus.
  • Na inschrijving is je aanmelding voor de cursus definitief.
  • Je ontvangt van mij een betaalverzoek voor de cursus of voor een termijn, met een uiterste betaaldatum. Na ontvangst van het bedrag kun je starten.
  • Wanneer je de aanmelding voor de cursus tot 7 dagen voor het eerste onderdeel annuleert, betaal je € 25,00 annuleringskosten.
  • Wanneer je de aanmelding na 7 dagen tot 48 uur voor het eerste onderdeel binnen deze cursus annuleert, bereken ik je 50% van de totale cursusprijs .
  • Wanneer je de aanmelding voor de cursus binnen 48 uur voor het eerste onderdeel binnen deze cursus annuleert, bereken ik je de gehele cursusprijs.
  • Een onderdeel van de cursus kan niet worden ingehaald op een ander moment.
  • Bij ziekte van mijzelf plan ik z.s.m. een andere cursusdag in.
  • Annulering gebeurt altijd via de email via info@praktijkmeili.nl.

  Annuleren Zielsafstemming

  • Het is niet mogelijk een Zielsafstemming te annuleren.

  Betaling losse Sessie

  • Een sessie wordt uiterlijk op de afgesproken datum van de sessie betaald via een factuur die je van mij ontvangt via de email.

  Betaling Traject

  • Het bedrag van een Traject ontvang ik volledig vooraf, uiterlijk op de afgesproken datum van de eerste sessie.
  • Betaling van een Traject in termijnen, is in overleg mogelijk. Een termijn ontvang ik uiterlijk op de dag van de afgesproken  sessie.
  • Betaling altijd via een factuur van die je van mij ontvangt via de email.

  Betaling Cursus Proeftuin Spiritualiteit

  • Het bedrag van deze cursus ontvang ik volledig vooraf, uiterlijk 2 dagen voor het eerste onderdeel.
  • Betaling van de cursus in termijnen, is in overleg mogelijk. Een termijn ontvang ik uiterlijk 2 dagen voor het eerste onderdeel. Alleen dan kun je deelnemen.
  • Betaling altijd via een factuur die je van mij ontvangt via de email.

  Betaling Zielsafstemming

  • Het bedrag voor een Zielsafstemming ontvang ik volledig vooraf.
  • Na ontvangst van deze betaling maak ik binnen 10 dagen de Zielsafstemming.
  • Betaling via een factuur die je van mij ontvangt via de email.

  Waardekaart

  • Een waardekaart is geldig 6 maanden na aanvraag.
  • Deze kaart moet volledig tevoren worden betaald.
  • De kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Deze kaart is bestemd voor oud-cliënten, die af en toe een energetische update willen.