Algemene voorwaarden:

Annuleren Losse Energetische sessie of NEI-coaching

 • Wanneer je de afspraak tot 7 dagen voor
  de sessie annuleert, betaal je € 25,00 annuleringskosten.
 • Bij annulering 48 uur voor de afgesproken datum, bereken ik 50% van de prijs.
 • Bij het niet afmelden voor een gemaakte afspraak bereken ik  100% van de prijs.
 • Bij ziekte van mijzelf, zal ik onze afspraak verzetten en deze z.s.m. inplannen.
 • Annulering gebeurt altijd via whatsapp op 06 3938 1582.

  Annulering traject bij Praktijk Měilì

  • Na opgave per mail of mondeling ontvang je van mij een bevestiging van je inschrijving voor het traject.
  • Na inschrijving is je aanmelding voor het traject definitief.
   Ik maak met jou een afspraak welke dag we met het traject starten. Ik reken op jouw verbinding en commitment.
  • Een traject kan in overleg in termijnen worden betaald, maar zal na aanmelding volledig voldaan moeten worden.
  • Je ontvangt van mij een betaalverzoek voor het traject of voor een termijn, met een uiterste betaaldatum. Na ontvangst van het bedrag kun je starten.
  • Wanneer je de aanmelding voor het traject tot 7 dagen voor de eerste sessie binnen dit traject annuleert, betaal je € 25,00 annuleringskosten.
  • Wanneer je de aanmelding na 7 dagen voor de eerste sessie binnen dit traject annuleert, bereken ik je 50% van de trajectprijs.
  • Wanneer je de aanmelding voor het traject binnen 48 uur voor de eerste sessie binnen dit traject annuleert, bereken ik je de gehele trajectprijs.
  • Annulering gebeurt altijd via de email via info@praktijkmeili.nl

  Annulering Cursus Proeftuin Spiritualiteit bij Praktijk Měilì

  • Na opgave per mail of mondeling ontvang je van mij een bevestiging van je inschrijving voor deze cursus.
  • Na inschrijving is je aanmelding voor de cursus definitief.
  • Je ontvangt van mij een betaalverzoek voor de cursus met een uiterste betaaldatum. Na ontvangst van het bedrag kun je starten.
  • Wanneer je de aanmelding voor de cursus tot 7 dagen voor de eerste cursusdag annuleert, betaal je € 25,00 annuleringskosten.
  • Wanneer je de aanmelding na 7 dagen tot 48 uur voor de eerste cursusdag annuleert, bereken ik je 50% van de totale cursusprijs .
  • Wanneer je de aanmelding voor de cursus binnen 48 uur voor de eerste cursusdag annuleert, bereken ik je de gehele cursusprijs.
  • Een onderdeel van de cursus kan niet worden ingehaald op een ander moment.
  • Bij ziekte van mijzelf plan ik z.s.m. een andere cursusdag in.
  • Annulering gebeurt altijd via de email via info@praktijkmeili.nl.

  Annulering Cursus Hooggevoeligheid=Jouw Kracht bij Praktijk Měilì

  • Na opgave per mail of mondeling ontvang je van mij een bevestiging van je inschrijving voor deze cursus.
  • Na inschrijving is je aanmelding voor de cursus definitief.
  • Je ontvangt van mij een betaalverzoek voor de cursus met een uiterste betaaldatum. Na ontvangst van het bedrag kun je starten.
  • Wanneer je de aanmelding voor de cursus tot 7 dagen voor de cursusdag annuleert, betaal je € 25,00 annuleringskosten.
  • Wanneer je de aanmelding na 7 dagen tot 48 uur voor de cursusdag annuleert, bereken ik je 50% van de totale cursusprijs .
  • Wanneer je de aanmelding voor de cursus binnen 48 uur voor de cursusdag annuleert, bereken ik je de gehele cursusprijs.
  • De cursus kan in overleg worden ingehaald op een ander moment.
  • Bij ziekte van mijzelf plan ik z.s.m. een andere cursusdag in.
  • Annulering gebeurt altijd via de email via info@praktijkmeili.nl.

   Betaling losse Energetische Sessie, Opstelling of Nei-coaching

   • Betaling uiterlijk op de afgesproken datum van de sessie, via een betaalverzoek die je van mij ontvangt via whatsapp of email.

   Betaling Traject

   • Het bedrag van een Traject ontvang ik volledig vooraf, uiterlijk op de afgesproken datum van de eerste sessie.
   • Betaling van een Traject in termijnen, is in overleg mogelijk. Een termijn ontvang ik uiterlijk op de dag van de afgesproken  sessie.
   • Betaling van alle termijnen altijd via een betaalverzoek, die je van mij ontvangt via whatsapp.

   Betaling Cursus Proeftuin Spiritualiteit

   • Het bedrag van deze cursus ontvang ik volledig vooraf, uiterlijk 2 dagen voor het eerste onderdeel.
   • Betaling van de cursus in termijnen, is in overleg mogelijk. De eerste termijn ontvang ik uiterlijk 2 dagen voor het eerste onderdeel.
    Alleen dan kun je deelnemen.
   • Betalingen altijd via een betaalverzoek.

   Betaling Cursus Hooggevoeligheid=Jouw Kracht

   • Het bedrag van deze cursus ontvang ik volledig vooraf, uiterlijk 2 dagen voor het eerste onderdeel.
   • Betaling via betaalverzoek.

    Waardekaart

    • Een waardekaart is geldig 6 maanden na aanvraag.
    • Deze kaart moet volledig tevoren worden betaald.
    • De kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
    • Deze kaart is bestemd voor oud-cliënten, die af en toe een energetische update willen.