Algemene voorwaarden:

Annuleren Losse sessie

 • Bij annulering 24 uur voor de afgesproken datum, bereken ik 50% van de prijs.
 • Bij het niet afmelden voor een gemaakte afspraak bereken ik  100% van de prijs.
 • Bij ziekte van mijzelf, zal ik onze afspraak verzetten en deze z.s.m. inplannen.
 • Annulering gebeurt altijd via whatsapp op 06 3938 1582.

Annulering traject bij Praktijk Měilì

 • Na opgave per mail of mondeling ontvang je van mij een bevestiging van je inschrijving voor het traject.
 • Na inschrijving is je aanmelding voor het traject definitief.
  Ik maak met jou een afspraak welke dag we met het traject starten. Ik reken op jouw verbinding en commitment.
 • Een traject kan in overleg in termijnen worden betaald, maar zal na aanmelding volledig voldaan moeten worden.
 • Je ontvangt van mij een betaalverzoek voor het traject of voor een termijn, met een uiterste betaaldatum. Na ontvangst van het bedrag kun je starten.
 • Wanneer je de aanmelding voor het traject tot 7 dagen voor de eerste sessie binnen dit traject annuleert, betaal je € 25,00 annuleringskosten.
 • Wanneer je de aanmelding na 7 dagen voor de eerste sessie binnen dit traject annuleert, bereken ik je 50% van de trajectprijs.
 • Wanneer je de aanmelding voor het traject binnen 48 uur voor de eerste sessie binnen dit traject annuleert, bereken ik je de gehele trajectprijs.
 • Annulering gebeurt altijd via de email via info@praktijkmeili.nl.

Annuleren Zielsafstemming

 • Het is niet mogelijk een Zielsafstemming te annuleren.

Betaling losse Sessie

 • Een sessie wordt uiterlijk 2 dagen voor de datum van de sessie betaald via een betaalverzoek wat je van mij ontvangt via de email.

Betaling Traject

 • Het bedrag van een Traject ontvang ik volledig vooraf, uiterlijk 2 dagen voor de eerste sessie.
 • Betaling van een Traject in termijnen, is in overleg mogelijk.
 • Betaling altijd via een betaalverzoek van mij.

Betaling Zielsafstemming

 • Het bedrag voor een Zielsafstemming ontvang ik volledig vooraf.
 • Na ontvangst van deze betaling maak ik binnen 10 dagen de Zielsafstemming.
 • Betaling via een betaalverzoek van mij.

Waardekaart

 • Een waardekaart is geldig 6 maanden na aanvraag.
 • Deze kaart moet volledig tevoren worden betaald.
 • De kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Deze kaart is bestemd voor oud-cliënten, die af en toe een energetische update willen.